5764 Shellmound Street

5764 Shellmound Street

Warehouse and offices

Shellmound-3.jpg
Shellmound-4.jpg
Shellmound-5.jpg
Shellmound-6.jpg
Shellmound-7.jpg
Shellmound-8.jpg
Shellmound-10.jpg
Shellmound-11.jpg
Shellmound-12.jpg
5764 Shellmound Street

5764 Shellmound Street

The warehouse before being refurbished.

5764 Shellmound Street

5764 Shellmound Street

The warehouse before being refurbished.